93 202 33 44

El cotxe elèctric ja és una realitat, sobretot a les grans ciutats. Tot i això, per poder disposar d’aquest tipus de vehicles, és fonamental comptar amb un carregador. Si tenim un cotxe elèctric en una comunitat de veïns, haurem de conèixer com instal·lar un punt de recàrrega a la comunitat.

La instal·lació del punt de recàrrega està permesa per la llei?

La legislació vigent permet instal·lar un punt de recàrrega d’ús individual per a cotxe elèctric al garatge d’una comunitat de veïns. De fet, la comunitat de propietaris no es pot negar a dur a terme la instal·lació.

La Llei de Propietat Horitzontal estableix que aquesta instal·lació es podrà dur a terme sempre que aquesta s’ubiqui a la plaça individual de garatge, prèvia comunicació a la comunitat de propietaris. No obstant això, la instal·lació l’han de costejar els veïns que en facin ús.

Es recomana que sigui la pròpia comunitat l’encarregada de fer el projecte i assignar el millor lloc per dur a terme la instal·lació del punt de recàrrega.

És necessari comptar amb l’aprovació de la comunitat de veïns per fer la instal·lació?

La comunitat de veïns no es pot negar a la realització d’aquesta instal·lació, però pot obligar l’interessat a seguir les directrius del projecte encarregat o, si no, a donar una sèrie d’instruccions per evitar instal·lacions discrecionals. En aquest cas, podrem dur a terme aquesta instal·lació seguint les pautes següents:

  • La línia s’haurà d’instal·lar sota un tub homologat.
  • No es podran utilitzar els conductes i les caixes comunes.
  • La instal·lació serà a càrrec del veí interessat.
  • El punt de recàrrega haurà de ser instal·lat al mur de la plaça de garatge de l’interessat, sense que pugui ocupar el vol de les places adjacents.
  • S’ha de complir amb la legislació vigent sobre això.
  • El propietari que ha dut a terme la instal·lació haurà de lliurar a la comunitat el butlletí de la mateixa.

Sens dubte, el cotxe elèctric és el futur però, per a poder-los utilitzar, és fonamental comptar amb un punt de recàrrega i seguir les pautes que estableix la Llei de Propietat Horitzontal.