93 202 33 44

Qui ha de mantenir les condicions d’habitabilitat de l’habitatge?
El propietari.

Què passa quan aquestes condicions d’habitabilitat es veuen afectades?
– Caldrà contactar amb l’assegurança de l’habitatge perquè determini que ha originat la pèrdua d’habitabilitat de l’habitatge (com passa a vegades amb les humitats).
– Depenent de si l’origen és privatiu o comunitari, haurà de respondre el propietari o la Comunitat.

Què passa quan és un element comunitari el que provoca la manca d’habitabilitat de l’habitatge?
– S’ha de posar immediatament en contacte amb el vostre administrador facilitant l’informe de la intervenció del seu perit, perquè gestionin la reparació amb l’assegurança de la Comunitat.

Quina responsabilitat té el propietari dels danys causats a l’inquilí en aquests casos?
Si des del mateix moment que va tenir coneixement a través del seu inquilí, ho va comunicar a l’Administrador, no haurà de respondre per cap dels danys causats.
En cas de no avisar l’Administrador, eventualment podria respondre en part pels danys causats.

Què passa quan l’origen és privatiu?
Hi haurà el propietari de dur a terme les reparacions que correspongui perquè l’habitatge estigui en condicions d’habitabilitat, i posteriorment reclamar a la seva assegurança de l’habitatge pels danys estan coberts a la pòlissa.

I si no tingués assegurança el propietari?
Haurà de fer front al pagament de les reparacions que siguin oportunes, així com dels eventuals danys causats a l’inquilí.

 

I tu, ja tens la teva assegurança contractada?