93 202 33 44

Amb motiu de la situació actual de sequera, s’han establert les següents restriccions a partir del 2 de març de 2023:

AGRICULTURA

El reg es redueix un 40% i se substitueixen cabals per aigua regenerada.

INDÚSTRIA

L’aigua per a usos industrials es redueix un 15%.

ZONES VERDES

Prohibit el reg de zones verdes públiques i privades (excepte el reg de supervivència d’arbres o plantes que es farà gota o a gota o amb regadora).

CONSUM LIMITAT

Dotació màxima de 230 litres per habitant i dia.

PISCINES

Ompliment parcial de piscines d’aigua dolça que disposin de sistemes de recirculació. En centres educatius, les piscines desmuntables de menys de 500 litres destinades al bany d’infants.

URBANS

Es prohibeix la neteja de carrers amb aigua potable.