93 202 33 44

Què puc fer si un propietari aparca sobresortint dels límits de la plaça ocupant zones comuns?
– Contactar amb l’Administrador de la Finca o amb el president, perquè l’hi comenti a propietari.

Què passa si després d’avisar al veí, segueix aparcant igual?
– Caldrà notificar a través de l’Administrador perquè aparqui dins dels límits i cessi en la seva actitud.

I si després de la notificació segueix aparcant igual?
– En aquest cas, i com a ultima ratio, la Comunitat podria interposar exercitar una acció de cessació enfront del propietari que no aparca dins dels seus límits.

Pot el propietari acudir als tribunals perquè cessi l’actitud del veí que no aparca dins dels límits?
– En principi ha de ser la Comunitat qui acudeixi als tribunals, però, en cas d’inacció de la Comunitat, el propietari pot instar l’acció de cessació.