93 202 33 44

Com he de comunicar la finalització d’un contracte d’arrendament?
– Recomanem un burofax amb justificant de recepció i de contingut. Encara no exigint expressament la llei, és l’habitual.

Per què un burofax amb justificant de recepció i de contingut?
– Perquè d’aquesta manera CORREUS certifica el contingut de l’escrit, així com certifica el lliurament de la comunicació (dia, hora, i persona a la qual ho lliura).

Què passa quan l’inquilí es nega a recollir la notificació, o directament no la recull?
– És habitual que l’inquilí, podent presumir el contingut de la comunicació, es negui a recollir el burofax.
CORREUS sempre farà dos intents en dues hores diferents i deixarà un resguard assegurant que hi ha una notificació que ha de recollir a l’oficina més propera.

Llavors, si no recull el burofax, és vàlida la comunicació?
– La jurisprudència majoritària determina que sí, sempre que el llogater no pugui acreditar una causa justificada que li impedís recollir la notificació (pensem una hospitalització greu, haver estat fora de viatge, o un altre motiu que justifiqui el no haver rebut la comunicació)

A quin domicili he de dur a terme la notificació?
– Sempre en el designat a efecte de comunicacions expressament en el contracte d’arrendament. En cas contrari, caldrà notificar a l’habitatge arrendat.